ZÁMKOVÁ, Jana. Alternativní možnosti financování provozních aktivit podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63949. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO