VESELÝ, Jakub. Analýza a návrh Open Source řešení pro Městský úřad Blansko [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63971. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO