JANOK, Jakub. Návrh využití systému řízení jakosti pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63984. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO