KRÝSLOVÁ, Andrea. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO