VACULOVÁ, Lucie. Financování pořízení dlouhodobého majetku v podmínkách rizika a nejistoty [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63991. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO