DVOŘÁK, Pavel. Návrh vhodných stimulačních nástrojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63993. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO