FINFEROVÁ, Jana. Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63997. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Miloš Konečný.

Uložit do Citace PRO