HRAZDIL, Pavel. Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64001. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO