SIXTOVÁ, Veronika. Model elektronického marketingu pro firmu [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64008. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO