CHROUST, Pavel. Rozvoj malé firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO