OBDRŽÁLEK, Adam. Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Bronislav Foller.
Uložit do Citace PRO