ZAPLETAL, Radek. Pohon svislého suportu obráběcího centra lineárním motorem [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Bronislav Foller.

Uložit do Citace PRO