POLJAK, Peter. Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6403. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Radko Samek.
Uložit do Citace PRO