CHLÁPEK, Tomáš. Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO