ŠPAŇHEL, Jakub. Re-identifikace vozidla pomocí rozpoznání jeho registrační značky [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO