KLIMČÍKOVÁ, Iveta. Implementace algoritmu pro shlukování hran grafu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.

Uložit do Citace PRO