KAJAN, Dušan. Výpočetní historie Turingových strojů a jejich generování gramatikami s rozptýleným kontextem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64036. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO