JAKUB, Dušan. Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64037. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Peter Matula.
Uložit do Citace PRO