KŘÍŽ, Jakub. Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64041. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO