VRBENSKÝ, Andrej. Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64051. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.

Uložit do Citace PRO