MATÝŠEK, Michal. Zobrazování komplexních scén na mobilních zařízeních [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64059. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Rudolf Kajan.
Uložit do Citace PRO