VAŠKE, František. Návrh a realizace zařízení pro testování goniových mechanismů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6406. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Radek Vlach.
Uložit do Citace PRO