DUJÍČEK, Aleš. Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64065. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.

Uložit do Citace PRO