KŘIVÁNEK, Štěpán. Návrh řídicího systému robotického manipulátoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6409. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO