SVOZIL, Milan. Návrh systému opatření pro zlepšení tržní pozice firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64096. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO