BAČÍKOVÁ, Michaela. Odložená daň z příjmů v obchodní společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.

Uložit do Citace PRO