ŠOLKOVÁ, Jitka. Financování projektů ze zdrojů EU [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64103. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO