HYPSKÝ, Jan. Zobrazení scény pomocí hlubokých stínových map [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Polok.

Uložit do Citace PRO