BOTKA, Roland. Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64109. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Kapinus.

Uložit do Citace PRO