LAMBERSKÝ, Václav. Planetové převodovky [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO