LAMBERSKÝ, Václav. Planetové převodovky [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.

Uložit do Citace PRO