ŽÁČIK, Šimon. Systém pro záznam a vyhodnocování dat z GPS [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64130. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.

Uložit do Citace PRO