VRABEC, Lukáš. Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64135. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Maroš Barabas.

Uložit do Citace PRO