TOMKO, Martin. Akcelerované neuronové sítě na grafické kartě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Krčma.
Uložit do Citace PRO