TEUCHNER, Marek. Mobilní aplikace pro skenování sítě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64142. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kováčik.
Uložit do Citace PRO