ONDRUŠ, Tomáš. Transformace popisu procesoru v jazyce CodAL do struktur SystemC [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64146. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Přikryl.

Uložit do Citace PRO