ŠČEŠŇÁK, Vladimír. Automatické rozpoznávání a zpracování faktur [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.

Uložit do Citace PRO