ŠABÍK, Erik. Detekce nežádoucího provozu v lokální síti [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64152. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Žádník.
Uložit do Citace PRO