ŽIŽLAVSKÝ, Ondřej. Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64172. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Solař.

Uložit do Citace PRO