ADÁMEK, Lukáš. Administrativní budova [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64175. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Marie Rusinová.
Uložit do Citace PRO