ŠETKA, Martin. Automatizace jeřábnické techniky [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6418. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.
Uložit do Citace PRO