HONNER, Jan. Polyfunkční dům v Českých Budějovicích. Online, Diplomová práce, vedoucí Tereza Bečkovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64180. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO