KUCEK, Martin. Stochastická analýza smykového porušování železobetonových nosníků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64187. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Drahomír Novák.
Uložit do Citace PRO