KUKLA, Radim. Statické řešení dostavby nemocnice v Písku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64197. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Martin Zlámal.
Uložit do Citace PRO