BEJDA, Vojtěch. Zdviže automobilů [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6420. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.

Uložit do Citace PRO