BULÍČEK, Jakub. Polyfunkční dům. Online, Diplomová práce, vedoucí Jiří Skála. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64213. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO