KUČERA, Vít. Studium odolnosti lepené spáry dřeva proti vyšším teplotám [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.

Uložit do Citace PRO