RŮŽIČKA, Martin. Návrh konstrukce zkušebního centra. Online, Diplomová práce, vedoucí Ladislav Klusáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64232. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO