PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64243. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Brožovský.
Uložit do Citace PRO