ŠŤASTOVÁ, Barbora. Studie protipovodňových opatření v lokalitách Komín a Kníničky na Svratce [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64245. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Aleš Dráb.
Uložit do Citace PRO