NEUVIRT, Petr. Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64257. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Zbyněk Zachoval.
Uložit do Citace PRO